Forelæsninger:                                                           FOTOS

"Koralrevets Biologi"

Specialkursus

Feks. 12 onsdage kl. 19.15-21

Ved biolog Ingvar Bundgaard Jensen MSc
 

Koralrevet er de seneste år kommet mere og mere i fokus på grund af billigere turistrejser til tropiske kystområder og en eksplosivt voksende interesse for sportsdykning. Også forskerne interesserer sig stadig mere for dette enestående, men sårbare økosystem, som bl.a. menes at kunne bruges som en ekstra følsom indikator af drivhuseffektens indvirkning på jordens klima.

I dette kursus vil der blive vist mere end 1500 forvedias fra talrige dykerekspeditioner til tropiske rev. Foredragene beskriver koralrevets fysike opbygning, dets flora og fauna og endvidere fortælles om revets giftige dyr, og der vises dykning i hajfyldt farvand, fodring af hajer samt oplysning om menneskets påvirkning af revet.

I kurset gennemgås eksempler fra forskellige koralrev, som er havets mest komplekse økosystemer. De enorme kalkkonstruktioners vækst skyldes hovedsagelig et samliv (symbiose) mellem koralpolypperne og en lille encellet alge. Et af de mest berømte bygningsværker er det 2100 kilometer lange Great Barrier Reef  ud for Australiens kyst. Der undervises desuden i artsbestemmelse af koraller og der vises levende koraller og søanemoner samt andre dyr fra havet.

I kurset indgår besøg på Danmarks Akvarium, hvor vi ser på revakvarier og hajfodring.

Kurset afholdes  på Københavns Universitet Under Folkeunversitetets regi.

FOTOS:

Kontakt:
Nautilus Consulting
c/o Ingvar Bundgaard Jensen
Filippavej 8,st.tv.
1928 Frederiksberg C.
Tel: 33 21 19 48
E-mail: ibjensen@bi.ku.dk
Remora, Polynesien
Hajfodring, Polynesien
Hajfodring, Polynesien
Top Webmaster Billedbureau Andre foredrags titler